Zona Neamţ este încărcată de istorie şi tradiţii.
Respectul pentru tradiţii , istorie şi artă este păstrat în muzee precum:

  • Muzeul de Istorie Târgu Neamţ
  • Casa Ion Creangă Humuleşti
  • Muzeul Veronica Micle din Târgu Neamţ
  • Muzeul Nicolae Popa din Târpeşti Neamţ
  • Muzeele mănăstirilor Agapia,Neamţ,Secu,Văratec
  • Casa memorială Mihail Sadoveanu
  • Casa Eminescu de la Văratec
  • Casa Memorială Alexandru Vlahuţă de la Agapia